Văn hóa đặt tên

    Gốc

    Hanoinet - Một lần đến thăm bà giáo Chi, được nghe bà than phiền: "Ở lớp 10C mà tôi làm chủ nhiệm có tới ba "danh nhân" họ Nguyễn nhưng đều đáng thất vọng cả.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=45345