Vải thông minh đổi màu, giúp phục hồi thị giác

Hãy tưởng tượng một thế giới mà chỉ với một cử chỉ đơn giản, bạn có thể thay đổi quần áo của mình thành bất kỳ màu nào bạn muốn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vai-thong-minh-doi-mau-giup-phuc-hoi-thi-giac-post560351.antd