Vài suy nghĩ về quản lý hàng rong

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vừa qua thành phố đưa ra bàn vấn đề quản lý hàng rong trên địa bàn thủ đô, chúng tôi rất phấn khởi. Xin có một vài ý kiến như sau:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=53054