Vài nét về huyện Phúc Thọ

    Gốc

    Hanoinet - Tên xa xưa là Phúc Lộc, còn tên Phúc Thọ có từ năm 1822 thuộc trấn Sơn Tây rồi thuộc tỉnh Sơn Tây, Hà Tây và Hà Sơn Bình. Năm 1978, Phúc Thọ đã thuộc thành phố Hà Nội nhưng đến tháng 7-1991 trở lại tỉnh Hà Tây và nay lại trở về với Hà Nội.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=29&NewsId=93894