Ưu đãi với các khóa học trên Vietnamskills.com

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 11/5/2009, tại TP.HCM, Vietnamskills.com công bố chương trình khuyến học đặc biệt “Đừng Hẹn Ngày Mai!” bắt đầu từ ngày 8/5 đến hết 9/6/2009.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=14438&chnlid=15&t=pcolarticle