USD, vàng tăng giá do đầu cơ

    Gốc

    Thời điểm 8 giờ ngày 22-7, tỉ giá USD/VNĐ “chợ đen” bán ra 17.500 đồng/USD, nhưng sau đó liên tục thay đổi giá và đến 10 giờ mua vào 17.000 đồng /USD, bán ra 17.200 đồng/USD

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/232984.asp