USB nhỏ, nhẹ và... lì

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hãng Super Talent (Mỹ) vừa tung ra thị trường dòng thiết bị lưu trữ USB độc đáo với các phiên bản PICO A, B, C, D.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081112163851.aspx