Ước mơ của một “Baidu” Việt Nam

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Trong khi các trang Web tìm kiếm Việt từ Hoa Tiêu, PanViệt Nam đến Vinaseek lần lượt mất dạng, nhóm 5 chàng xứ Nghệ vẫn âm thầm xây dựng công cụ tìm kiếm nhằm khẳng định trí tuệ Việt Nam.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/32307/default.aspx