Tuyên Quang: Nhà máy giấy An Hòa bị tố gây ô nhiễm môi trường

Nhà máy giấy An Hòa xả thải gây mùi hôi thối ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, cử tri TP Tuyên Quang đã phản ánh hiện nay vẫn còn tình trạng Nhà máy giấy An Hòa xả thải gây mùi hôi thối ô nhiễm môi trường và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý và chỉ đạo nhà máy khắc phục dứt điểm tình trạng trên.

Nhà máy giấy An Hòa từng bị phản ánh về bãi thải độc hại đổ trực tiếp ra môi trường.

Nhà máy giấy An Hòa từng bị phản ánh về bãi thải độc hại đổ trực tiếp ra môi trường.

Trả lời ý kiến cử tri, HĐND tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay, Công ty Cổ phần giấy An Hòa đầu tư 02 Dự án tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương: Dự án nhà máy sản xuất Giấy và bột giấy công suất 130.000 tấn/năm, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 17/11/2006 và Dự án nhà máy sản xuất giấy công suất 140.000 tấn/năm (dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn cao cấp) được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 06/9/2011.

Quá trình hoạt động Công ty Cổ phần giấy An Hòa cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của 02 dự án nêu trên. Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nguồn nước thải và khí thải của 02 dự án và thực hiện truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tổng cục Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty và xử phạt vi phạm hành chính với hành vi xả nước thải vào hồ sinh thái có thông số Mn và Fe cao hơn ngưỡng cho phép. Xử phạt hành chính 90.000.000 đồng; năm 2021 Công ty thực hiện quan trắc, giám sát các nguồn thải theo đúng tần xuất và các thông số giám sát theo hồ sơ bảo vệ môi trường của 02 dự án.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của Công ty và số liệu theo dõi từ hệ thống quan trắc, giám sát môi trường tự công liên tục đối với nước thải, khí thải của 02 dự cho thấy các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Sơn Dương và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy giấy An Hòa.

Mời độc giả xem thêm video Ô nhiễm môi trường tại các làng Nghề:

(Nguồn: VTV)

Thiên Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tuyen-quang-nha-may-giay-an-hoa-bi-to-gay-o-nhiem-moi-truong-1728784.html