Túng bấn vì nghe lời đồn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cả làng Dật kháo nhau, đất quê mình sắp được quy hoạch thành khu công nghiệp trọng điểm của huyện. Nhà nào cũng nhốn nháo đi tìm con cái làm ăn xa về để bàn tính chuyện đất đai.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=112129