Từ những con heo đất...

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Từ phong trào nuôi heo đất, CĐ có kế hoạch hỗ trợ các lái xe học tập nâng cao nghiệp vụ, văn hóa...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/217890.asp