Từ lương y thành "kỹ sư làng"

    Gốc

    Nếu không có vụ "tranh chấp" bản quyền về chiếc máy hút bụi, khí thải từ hơn một năm trước đây, thì người dân làng Phù Vân, xã Phú Sơn (Ba Vì - Hà Tây) chỉ biết đến anh Nguyễn Văn Loan, làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Giờ thì người ta gọi anh bằng cái tên "kỹ sư làng" .

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105592&sub=72&top=41