Từ khi du học Mỹ, em thích học Lịch sử

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Em du học ở Mỹ được hai năm. Bạn bè em ở Việt Nam đều lo lắng vì năm nay thi tốt nghiệp có môn lịch sử. Nhưng khi qua đây học, em cảm thấy môn này không đáng sợ nếu mình biết cách học.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/163173