Tử hình tên đồi bại

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Lê Thinh (SN 1987, quê Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cùng gia đình lên thuê nhà ở khu Lò Gạch, huyện Thuận An, Bình Dương làm thuê sinh sống.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/ghi_nhan_tu_phap_dinh/2008/mlfolder.2007-12-28.8912728412/20080922.161