Từ điển về cái đẹp của đàn ông

Riết rồi bà vợ không biết bộ đồ nào mới là đẹp nhất luôn.

Phan Hằng - ST

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-ien-ve-cai-ep-cua-an-ong-a638992.html