Từ chối truy cập đến File hoặc Folder trong Windows Vista

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hầu hết chúng ta đều sử dụng máy tính của mình để chia sẻ tài nguyên với các thành viên trong gia đình, bạn bè… Nhưng thỉnh thoảng chúng ta muốn thiết đặt một số quyền để có thể hạn chế truy cập đến các folder nào đó không nằm trong My Documents, My Pictures...

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090211025324327P0C1039/tu-choi-truy-cap-den-file-hoac-folder-trong-windows-vista.htm