TT Obama phát biểu tại Đại học Cairo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT – Chuyến công du tới Trung Đông của Tổng thống Obama là nhằm tăng cường sự ràng buộc của Mỹ với thế giới Hồi giáo và xóa bỏ những hiểu lầm từ cả hai phía.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=153920