TS Võ Kim Cương, Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu khoa học về quản lý đô thị TPHCM: Đây là hậu quả của sự thiếu đồng bộ

    Gốc

    Hiện nay có tình trạng mỗi ngành đều làm quy hoạch riêng, bắt nguồn từ quan niệm ai quản lý cái gì thì phải làm quy hoạch cái đó...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/quyhoach/2008/04/03/095726/7067