TS Mai Anh: Tôi không muốn dùng từ thất bại về Đề án 112

    Gốc

    ND - Trả lời phỏng vấn báo Nhân Dân về Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112), TS Mai Anh, nguyên Ủy viên Ủy ban KH-CN và Môi trường Quốc hội nói: “Tôi không muốn dùng từ thất bại. Nhìn nhận một cách khách quan, Đề án 112 cũng đã làm được một số việc”.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106096&sub=76&top=41