Trưởng khối phố tích cực

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm 2005, ông Vũ Đức Nhuận được tập thể tín nhiệm bầu làm Phó trưởng Khối phố 4, phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Tây). Hai năm sau (năm 2007), do tích cực trong công tác, ông được bầu làm Trưởng khối.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123669&sub=51&top=37