Trường ĐH Lao động - Xã hội hợp tác đào tạo với doanh nghiệp

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 27- 4, Trường ĐH Lao động - Xã hội đã tổ chức ký kết hợp đồng hợp tác hỗ trợ giữa nhà trường với 3 đơn vị doanh nghiệp: Công ty TNHH May - Thêu Giày An Phước, Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2009/4/188869