Trường CĐ Viễn Đông báo nhầm ngày thi!

    Gốc

    Sáng 15.7, có 4 TS thi vào trường CĐ Viễn Đông (TP.HCM) đã không thể dự thi vì giấy báo dự thi ghi sai ngày. Theo đó, giấy báo ghi TS sẽ đến làm thủ tục dự thi vào lúc 8 giờ ngày 15.7 chứ không phải là 8 giờ ngày 14.7.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/7/16/250750.tno