Trung tướng Đỗ Văn Thiện chủ trì sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần tại Kho TH80

Chiều 23-5, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần tổ chức sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần tại Kho TH80 (Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần). Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tăng cường trực tiếp đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy, các cơ quan của Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho TH80, qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các kiến nghị, những vấn đề vướng mắc.

 Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, Trung tá Vương Đăng Quân, Chính trị viên Kho TH80 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị từ đầu năm 2024 đến nay. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho TH80 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị…

 Các đại biểu dự buổi sinh hoạt.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt.

Trung tá Vương Đăng Quân, Chính trị viên Kho TH80 trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tại buổi sinh hoạt.

Trung tá Vương Đăng Quân, Chính trị viên Kho TH80 trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ và thực hiện Quy chế dân chủ của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho TH80 thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần yêu cầu, từ những kết quả đạt được, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

 Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Cùng với đó, duy trì tốt mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác và các chế độ sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, cấp phát hàng hóa bảo đảm an toàn, chất lượng; quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, có biện pháp ngăn chặn, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị.

Tin, ảnh: THANH HIỀN - CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-do-van-thien-chu-tri-sinh-hoat-ngay-chinh-tri-va-van-hoa-tinh-than-tai-kho-th80-778126