Trung Quốc tăng cường xử lý các vụ hối lộ

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tiểu ban chống thương nhân hối lộ lãnh đạo Trung ương của Trung Quốc cho biết trong thời gian từ tháng 8/2005 - 8/2007, tiểu ban này đã phát hiện và xử lý 31.119 vụ thương nhân hối lộ lãnh đạo, với tổng số tiền lên tới 7,079 tỷ NDT (gần 1 tỷ USD).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215867/Default.aspx