Trung Quốc "mở cửa" Wikipedia

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cuốn từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia đã chính thức được "mở cửa" tại Trung Quốc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=51393