Trung đoàn 451 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Ngày 21-6, Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tá Phùng Văn Uẩn - Trung đoàn trưởng chủ trì hội nghị; Đại tá Hồ Quốc Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn, các cơ quan và trạm ra-đa trực thuộc đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp. Đơn vị duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, điều hành đài, trạm ra-đa hoạt động theo phương án; phát hiện, theo dõi chặt chẽ các loại mục tiêu trên biển và trên không tầm thấp, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy các cấp đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối phạm vi vùng biển đảm nhiệm; hiệp đồng quan sát mục tiêu cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, luyện tập các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Nửa đầu năm, trung đoàn đã đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào nhiệm vụ ra-đa quan sát. Đề tài “Nghiên cứu, cải tiến máy bơm mỡ tự động cho hệ thống anten ra-đa đối hải” của đơn vị đạt giải B giải thưởng Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân, đạt giải 3 giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

6 tháng cuối năm, Trung đoàn 451 giữ vững và duy trì nghiêm hoạt động ra-đa quan sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối phạm vi vùng biển đảm nhiệm; tập trung lực lượng, phương tiện hoàn thành xuất sắc các đợt diễn tập; nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; luyện tập và tham gia các hội thi, hội thao đạt thành tích cao; tích cực luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng chỉ thị mục tiêu và tham gia cứu hộ, cứu nạn tại các vùng biển, đảo khi có lệnh.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202406/trung-doan-451-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-404392d/