Trung cung của căn hộ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trung cung là khái niệm phong thủy để chỉ một khu vực trung tâm nằm trong không gian sống cơ bản của ngôi nhà (hoặc rộng hơn là miếng đất, vùng đất).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=46751