Trục vớt thêm hàng ngàn cổ vật ở Cù lao Chàm

    Báo VTC News
    Gốc

    Trong đợt trục vớt cổ vật tàu đắm mới đây nhất tại vùng biển Cù lao Chàm thuộc thị xã Hội An, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Nam đã thu được 5.875 cổ vật gốm Chu Đậu có niên đại thế kỷ XV-XVI.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216936/Default.aspx