Trừ điểm thí sinh trả lời sai câu hỏi trắc nghiệm không có trong quy chế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    "Việc ra đề thi và kỹ thuật làm thi trắc nghiệm có thể hoàn thiện dần. Muốn thực hiện việc trừ điểm thì phải có chủ trương chính thức cũng như thông báo và hướng dẫn cụ thể", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=44037