Trông giữ mũ bảo hiểm: Dịch vụ mới cần sớm được tính toán

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kể từ ngày 15/9, khi mà Nghị quyết 32 của Chính phủ bắt đầu đi vào cuộc sống, thị trường mũ bảo hiểm vốn đã nóng lại càng tăng nhiệt hơn. Cùng với đó là hàng loạt vấn đề phát sinh trong thực tế, mà nổi bật là nhu cầu trông giữ mũ bảo hiểm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=23488