Trông đợi gì từ 100 vở kịch nổi tiếng?

    Gốc

    ND - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng đề án dàn dựng 100 tác phẩm sân khấu nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Các cơ quan chức năng và giới sân khấu kỳ vọng đề án này sẽ tác động lớn đến diện mạo đời sống sân khấu trong những năm tới.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123570&sub=134&top=43