Trộm tiền của đồng nghiệp để bao trai

    1 đăng lạiGốc

    Do thiếu nợ và bao bạn trai hết hàng chục triệu đồng, Phạm Thị Hà, 19 tuổi, nhân viên bán hàng Cty Mỹ phẩm quốc tế Interco đã đột nhập vào nhà riêng của chị Phạm Thị Tuyết, là kế toán cty, lấy trộm 18 triệu đồng để trả nợ và cho bạn trai.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/77311.cand