Trộm cướp hoành hành

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) Nhiều năm nay, khu gia đình cán bộ Trường sĩ quan Lục quân 2 nằm ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai luôn bị trộm cướp hoành hành. Tình trạng này ngày càng có chiều hướng gia tăng và diễn biến...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2008/12/20081212.07270.html