Trộm cắp đồ thờ ở nghĩa trang

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Để có tiền sử dụng ma túy, Hoàng Thế Anh đến nghĩa trang Ninh Hải (Dương Kinh, Hải Phòng) trộm cắp đồ thờ cúng trên mộ đem bán.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/5/92070.cand