Triển vọng của chứng khoán Việt Nam sáng sủa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Đó là khẳng định của nhiều chuyên gia kinh tế tại cuộc Hội thảo khoa học “Chính sách và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam do Viện Khoa học Tài chính tổ chức ngày 24-12 tại Hà Nội...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.49132.qdnd