Triển lãm ảnh "Khí thế Xuân Mậu Thân 1968"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trung tâm Thông tin triển lãm và NVH Thanh niên TP.HCM vừa tổ chức đợt triển lãm "Khí thế Xuân Mậu Thân 1968". Triển lãm gồm 100 bức ảnh tư liệu ghi lại những thời khắc lịch sử trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Mythuat/2008/1/31/224790.tno