Triển khai trồng hơn 8.000ha cao su tại Campuchia

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Công ty Cổ phần phát triển cao su Tân Biên-Kampong Thom đã ký hợp đồng thuê 8.100ha đất với Chính phủ Campuchia trong thời hạn 70 năm để trồng cây cao su và xây dựng một nhà máy chế biến mủ tại địa bàn tỉnh Kampong Thom.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215019/Default.aspx