Triển khai tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2008-2009

    Gốc

    (HNM) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường ĐH, CĐ, Sở GD-ĐT các địa phương về kế hoạch triển khai tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2008-2009.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/180200