Triển khai giám sát và xây dựng đề án hậu kiểm tra chất lượng sữa trên thị trường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 10/2, bà Nguyễn Thị Khánh Trâm, Cục phó Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đã cho biết như vậy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=127660