Triển khai công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc triển khai công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và hoàn tất gói thầu lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/19/083622/8609