Triển khai chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) – UBND TPHCM vừa có chỉ thị thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TPHCM

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/239749.asp