Triển khai chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh

Năm 2024, 2025 cùng với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Linh sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024) và 70 năm thành lập Đặc khu Vĩnh Linh 16/6 (1955 - 2025). Đây là những sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy huyện Vĩnh Linh đang tập trung mọi nguồn lực nhằm triển khai chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm một cách trọng thể, thiết thực và hiệu quả.

Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh -Ảnh: NT

Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh -Ảnh: NT

Để chuẩn bị chu đáo sự kiện này, huyện Vĩnh Linh đã thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh.

Xác định khối lượng công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm lớn, do đó Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh yêu cầu từng thành viên ban chỉ đạo, từng cơ quan trong hệ thống chính trị và tổ chức có liên quan phải chủ động, quyết liệt, triển khai kế hoạch kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với những nội dung đề ra trong kế hoạch khung, chia thành 3 nhóm công việc gồm: nhóm việc phạm vi của huyện; nhóm việc liên quan đến tỉnh; nhóm việc liên quan đến trung ương, trên cơ sở đó chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Đặc biệt, huyện Vĩnh Linh phát động 20 tháng cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống, bắt đầu từ tháng 1/2023 - 8/2024 với chủ đề xuyên suốt được xác định là: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Theo đó, huyện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nhân lên niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy khát vọng đổi mới, quyết tâm xây dựng quê hương Vĩnh Linh ngày càng phát triển. Huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Chú trọng phong trào toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, tạo sức mạnh lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội để cán bộ và Nhân dân học tập, noi theo.

Xác định tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về đợt kỷ niệm, huyện Vĩnh Linh đã làm việc, đề nghị sự hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Nhân Dân, VTV8, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Đài PT - TH Nghệ An, các sở, ban, ngành cấp tỉnh nhằm lên kế hoạch chi tiết cho chương trình nghệ thuật đặc biệt, xây dựng bộ phim tài liệu “Bài ca Vĩnh Linh”, tổ chức 1 điểm cầu truyền hình tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống mảnh đất, con người Vĩnh Linh anh hùng, những thành tựu trong 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những kết quả nổi bật sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện Vĩnh Linh, hướng đến xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của huyện Vĩnh Linh, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh và 70 năm thành lập Đặc khu Vĩnh Linh với quy mô tỉnh chỉ đạo, huyện thực hiện; kết thúc buổi lễ có màn bắn pháo hoa tầm thấp, kinh phí xã hội hóa. Giao Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm theo đúng quy định.

Đồng ý tặng công trình chào mừng 70 năm truyền thống Vĩnh Linh với tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với huyện phát động cuộc thi trực tuyến về mảnh đất và con người, truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng huyện Vĩnh Linh, những thành tựu tiêu biểu trong 70 năm xây dựng và phát triển; tổ chức Hội thảo khoa học “Vĩnh Linh ngày ấy - bây giờ”.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ huyện Vĩnh Linh trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các hoạt động hướng đến kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh.

Với những kết quả qua giai đoạn 1, Vĩnh Linh đang bước vào giai đoạn 2 từ tháng 1/2024 - 8/2024 của 20 tháng cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, công trình, mô hình, dự án của các cấp đăng ký thực hiện.

Trên tinh thần mọi hoạt động kỷ niệm phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, Vĩnh Linh nêu cao quyết tâm chuẩn bị chu đáo để sự kiện chính trị quan trọng này sẽ là dịp ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân những thế hệ đã làm nên một Vĩnh Linh “lũy thép” trong “mưa bom bão đạn”, trở thành “lũy hoa” trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; đồng thời khẳng định những thành tựu đạt được trong 70 năm qua, tạo động lực để Vĩnh Linh nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hướng đến xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/trien-khai-chuoi-hoat-dong-huong-den-ky-niem-70-nam-truyen-thong-vinh-linh/183617.htm