Triển khai các biện pháp cấp bách đối phó bão “kép”

    Gốc

    Ban Chỉ đạo PCLBTW đã có Tờ trình số 334/ PCLBTW trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 1.000 tấn gạo để cứu đói và dự trữ theo phương châm "4 tại chỗ" tại vùng có nguy cơ bị chia cắt do lũ sắp tới. Các Bộ Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế đã có các công điện gửi các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp cấp bách đối phó bão số 7 và phòng chống bão số 8.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/79649.cand