“Trích thưởng” 3.000 lượng vàng cho... “cò”(?)

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Việc trích thưởng được lập thành hợp đồng hẳn hoi với hai điều khoản “riêng” và một điều khoản “chung”! Theo đó, số vàng “trích thưởng” được chia làm 4 đợt, phía “cò” đã ký nhận đợt 1 và đợt 2 với...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2008/08/20080822.416