Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(ĐN) - Đó là chủ đề của hội thảo khoa học được Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) tỉnh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai phối hợp tổ chức sáng 22-11. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ cùng lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội thảo

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội thảo

Hội thảo thu hút hơn 30 bài nghiên cứu, tham luận của các trí thức trong và ngoài tỉnh, tập trung ở 3 chủ đề chính: Những vấn đề lý luận chung về tri thức và trí thức; Trí thức Đồng Nai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; Đồng Nai với trí thức - Trí thức với Đồng Nai.

Bên cạnh các tham luận được chọn báo cáo tại hội thảo, nhiều đại biểu đã đóng góp các ý kiến nhằm nâng cao vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức Đồng Nai trong xây dựng và phát triển đất nước. Các đại biểu kiến nghị Liên hiệp các Hội KHKH tỉnh tiếp tục kiến nghị với lãnh đạo tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức tham gia giám sát, phản biện xã hội; cần bàn thêm về vai trò của trí thức ngoài Đảng để đội ngũ trí thức này có thêm nhiều cơ hội đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh…

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nêu rõ, trong những năm qua, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn coi trọng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và luôn quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến chất xám, sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ quê hương, đất nước.

Quang cảnh hội thảo

Bà Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Ban Tổ chức hội thảo, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đội ngũ trí thức; nâng cao vai trò, trách nhiệm, đóng góp của đội ngũ trí thức; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, các hội của trí thức đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong thời kỳ mới.

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, các hội trí thức đẩy mạnh hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, đơn vị; các nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh để tổ chức, động viên đội ngũ trí thức tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ những vấn đề rút ra, những luận cứ khoa học và thực tiễn về trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức mà các chuyên gia, các nhà khoa học đã nêu ra tại hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để làm tư liệu tham khảo có giá trị, phục vụ cho học tập, nghiên cứu cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ thêm về những vai trò, đóng góp của trí thức Đồng Nai.

H.Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202211/tri-thuc-dong-nai-voi-su-nghiep-dau-tranh-thong-nhat-dat-nuoc-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-3145588/