Trao giải thưởng văn học 2007

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 7 vừa thông qua đề nghị của Hội đồng Chung khảo và quyết định trao giải thưởng văn học Hội Nhà văn năm 2007 cho các tác phẩm: tiểu thuyết “Và khi tro bụi” của tác giả Đoàn Minh Phượng; bản dịch tập thơ “Khúc hát trái tim” (tác giả Mattie Stepanek, Mỹ) của dịch giả Hữu Việt.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/10/127802