Trao Giải thưởng âm nhạc năm 2007

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chiều 31-1, tại Hà Nội, Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng âm nhạc năm 2007.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115186&sub=134&top=43