Trao giải cuộc thi Đọc và làm theo sách

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 18-3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải cuộc  thi Đọc và làm theo sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117928&sub=134&top=43