“Tránh đầu voi đuôi chuột”

    Gốc

    Hanoinet - Ngày 18/2/2008, Thành phố và Sở GTCC đã thí điểm bắt buộc phương tiện tham gia giao thông phải đi đúng làn đường, tại tuyến Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=45302