Trang MySpace bị hack giả mạo cập nhật Windows

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trang bị hack có một trojan ngụy trang thành cửa sổ pop-up khuyên người dùng download công cụ Windows Malicious Software Removal Tool mới nhất.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8933&t=pcolarticle